Beth yw Mowldio Chwistrellu

mowldio chwistrellu yn broses weithgynhyrchu sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion union yr un fath ac yn hynod gyson yn llwythi mawr.

Mae'r diwydiant mowldio chwistrellu yn tyfu'n gyflym ac yn 2016, amcangyfrifir y diwydiant mowldio chwistrellu byd-eang yn cael ei brisio ar USD 283,540,000,000.

Roedd Polypropylen y deunyddiau crai a ddefnyddir fwyaf yn cyfrif am 36% o gyfanswm y galw, ac yna ABS gyda 25% o alw yn 2016.

Mae'r Asia a'r Môr Tawel dominyddu y galw byd-eang am gynhyrchion mowldio chwistrellu a garnered 37% o gyfanswm y galw yn 2016.chwistrellu mowldio arddangos

Mae llawer o gynhyrchion sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin mewn bywyd bob dydd yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r broses mowldio chwistrellu. mowldio chwistrellu yn broses gynhyrchu delfrydol ar gyfer cael cynnyrch o ansawdd uchel ar gyfraddau cost-effeithiol iawn.

 

Manteision Mowldio Chwistrellu

Chwistrellu mowldio diwydiant yn tyfu gynt a chynt. mowldio chwistrellu yn cael ei ddefnyddio fwyfwy yn y gynhyrchu cynhyrchion lluosog.

Mae gan y broses weithgynhyrchu llawer o fanteision dros ddulliau eraill. Mae rhai o'r manteision mwyaf pwysig o ddefnyddio mowldio chwistrellu ar gyfer cynhyrchion gweithgynhyrchu fel a ganlyn:

 

effeithlonrwydd

Mowldio chwistrellu yn iawn effeithlon broses weithgynhyrchu. Mae'r broses yn hynod awtomataidd ac yn cael ei reoli gan roboteg a pheiriannau y gellir ei reoli a'i reoli yn hawdd iawn gan weithredwr.

Mae'r broses weithgynhyrchu yn ailadrodd iawn ac yn ddibynadwy y gellir eu defnyddio i gynhyrchu symiau mawr o gynhyrchion sydd yn union ac yn gyson.

Oherwydd y broses weithgynhyrchu sy'n gyson iawn, mae'n llawer haws i sicrhau cysondeb mewn cynhyrchion a brandiau. Mowldio chwistrellu yn darparu bron rhydd o wallau broses weithgynhyrchu.chwistrellu mowldio arddangos

Mae'r cynnyrch yn cael eu cynhyrchu mewn llai o amser iawn. Amseroedd cynhyrchu penodol yn dibynnu ar gymhlethdod a cymhlethdodau y dyluniad ond ar gyfartaledd 15-20 eiliad yw'r amser rhwng pob cylch.

 

Cynhyrchion High-Ansawdd

Mae ansawdd y cynnyrch yn fudd-dal arall o mowldio chwistrellu. Mae'r cynhyrchion a gynhyrchwyd yn ysgafn ac yn wydn.

Nid yw cynhyrchion a gynhyrchwyd gan ddefnyddio mowldio chwistrellu yn ymuno neu weldio, yn hytrach maent yn cael eu gwneud o mowld sengl. Mae hyn yn cynyddu effaith-gwrthiant ac yn tynnol cryfder y cynnyrch.

 

cost effeithiol

Gweithgynhyrchu gan ddefnyddio mowldio chwistrellu yn iawn gost-effeithiol. Mae'r rhan fwyaf o'r treuliau ac adnoddau yn cael eu bwyta yn ystod dylunio cynnyrch a dylunio o'r mowldiau cynhyrchu.

Unwaith y bydd y cynnyrch a'r mowldiau wedi cael eu cynllunio, y broses gynhyrchu yn gyflym iawn. Gall symiau mawr o gynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn iawn llai o amser gan ddefnyddio'r un mowld dro ar ôl tro.

Mae hyn yn dod i lawr y gost gyffredinol o weithgynhyrchu yn sylweddol, sy'n gwneud pigiad mowldio dull gweithgynhyrchu hynod gost-effeithiol.

 

Mae hyblygrwydd Defnyddio Deunyddiau Crai

Gweithgynhyrchu gan ddefnyddio polymerau plastig yn gyfyngol gan fod angen cynhyrchu gan ddefnyddio dim ond polymer plastig sengl gynhyrchion.chwistrellu mowldio arddangos

Fodd bynnag, mowldio chwistrellu yn darparu'r hyblygrwydd i gynhyrchu cynnyrch trwy ddefnyddio cyfuniad o bolymerau plastig. Gallant ddewis y cyfuniad gorau o ddeunyddiau crai a fydd yn rhoi iddynt y safon a ddymunir y cynnyrch yn seiliedig ar ei ddefnydd arfaethedig.

Yn ogystal â dewis cyfuniad o resinau plastig ar gyfer cynhyrchu, gall cynhyrchwyr hefyd ddewis amrywiaeth eang o liwiau sy'n defnyddio mowldio chwistrellu.

 

Eco-Gyfeillgar

Proses mowldio chwistrellu wedi newid ac esblygu yn sylweddol dros amser. Mae'r diwydiant yn dod yn eco-gyfeillgar ac yn chynaliadwy . Mae'r prosesau cynhyrchiad diweddaraf yn arwain at lai iawn plastig sgrap ystod y broses gynhyrchu.

Mae'r peiriannau newydd hefyd yn iawn ynni'n effeithlon ac yn defnyddio o leiaf 20-50% yn llai o ynni na'r peiriannau hŷn.

 

Cais Cyffredin ar gyfer Mowldio Chwistrellu

mowldio chwistrellu yn cael ei ddefnyddio mewn gweithgynhyrchu cynhyrchion lluosog sy'n cael eu defnyddio yn gyffredin gan ni yn ein bywydau bob dydd. Mae'r cynhyrchion a weithgynhyrchir gan mowldio chwistrellu o ansawdd da iawn, yn gyson, ac yn hynod gwydn.

Mae rhai o'r ceisiadau mwyaf cyffredin o mowldio chwistrellu yn cael eu trafod isod:

 

Dyfeisiau meddygol

Dyfeisiau meddygol yn cael eu cynhyrchu yn gynyddol ddefnyddio'r broses mowldio chwistrellu. Mae'r diwydiant gweithgynhyrchu dyfais feddygol gan ddefnyddio mowldio chwistrellu yn tyfu'n raddol yn 6% yn flynyddol.chwistrellu mowldio arddangos

Yn 2012, mae mwy na 755 miliwn o bunnoedd o blastig ei difa ar gyfer gweithgynhyrchu dyfeisiau ac offer meddygol gan ddefnyddio mowldio chwistrellu. Mae'r cynhyrchion a gynhyrchwyd o ansawdd uchel iawn, yn fanwl gywir, ac yn cynnig gwell perfformiad.

Mae'r cynnyrch yn cael eu cynhyrchu yn llai iawn o gost sy'n ei gwneud yn bosibl i gael gwared arnynt ar ôl defnyddio ac yn osgoi eu hailddefnyddio ar ôl sterileiddio. Mae hyn yn lleihau'r risg o amser heintiau a pharatoi o'r dyfeisiau.

 

Rhannau modurol

Mowldio chwistrellu yn cael ei ddefnyddio yn gyffredin iawn ar gyfer gweithgynhyrchu rhannau modurol o ansawdd uchel. Amcangyfrifir bod tua 90% o'r rhannau a ddefnyddir mewn ceir yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio mowldio chwistrellu.

Mae'r broses mowldio chwistrellu yn helpu i gynhyrchu rhannau o ansawdd uchel sydd yn hynod fanwl gywir ac yn gyson sydd yn bwysig iawn ar gyfer y diwydiant modurol ar gyfer sicrhau diogelwch.

Mae'r rhannau hyn hefyd yn ysgafn sy'n helpu i wella effeithlonrwydd tanwydd. Mae'r rhannau yn gryf iawn ac yn wydn sy'n gwella diogelwch cyffredinol y teithwyr.

 

Daily Cynhyrchion Defnyddio

Mae llawer o'r cynhyrchion a ddefnyddir yn gyffredin a ddefnyddir yn ein bywydau bob dydd yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio mowldio chwistrellu. Cynhyrchion fel poteli plastig, cynwysyddion plastig, teganau, dodrefn ac ati yn cael eu cynhyrchu gan y broses mowldio chwistrellu.chwistrellu mowldio arddangos

Mae'r cynhyrchion a gynhyrchwyd yn ysgafn, gwydn, ac effaith sy'n gwrthsefyll sy'n sicrhau eu hirhoedledd. Mae'r cais o mowldio chwistrellu mewn gweithgynhyrchu cynhyrchion defnyddio bob dydd yn cynyddu'n gyson.

 

Defnyddiau traul ac Electroneg

Mae'r nwyddau traul ac eitemau electronig a ddefnyddir yn gyffredin hefyd yn cael eu cynhyrchu yn eang drwy ddefnyddio'r dechnoleg mowldio chwistrellu.

cynnyrch electronig a ategolion megis ffonau gell, ategolion cafell ffôn fel casinau, clustffonau, cloriau tabled, corff camera, rheoli o bell, rhannau electronig ar gyfer setiau teledu a chyfrifiaduron ac ati yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio mowldio chwistrellu.

Gall y cynhyrchion hyn yn cael eu cynhyrchu yn swmp gyda chysondeb uchel trwy mowldio chwistrellu. Oherwydd yr hyblygrwydd wrth ddewis cyfuniad o blastig ar gyfer cynhyrchu, y cynhyrchion hyn yn gryf iawn ac yn wydn.

 

pecynnu

Pecynnu yn un o'r ceisiadau mwyaf cyffredin o mowldio chwistrellu. Mae'r deunydd pacio a ddefnyddir ar gyfer eitemau bwyd a di-fwyd yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio mowldio chwistrellu.

Mae'r deunydd pacio yn cadw'r cynnyrch yn ddiogel ac iawndal am ddim yn ystod y daith. Yn 2016, pecynnu oedd y cais mowldio chwistrellu arwain gyda chyfanswm y galw o 43,385 kilotons .

 

Cynnyrch adeiladu

mowldio chwistrellu yn canfod cais eang yn y gweithgynhyrchu cynhyrchion cysylltiedig â gwaith adeiladu a diwydiant ystad go iawn.chwistrellu mowldio arddangos

Gan ddefnyddio plastig Mae llawer o fanteision gan ei fod yn ysgafnach na pren a metel. Mae hefyd yn cynnig y fantais amlwg o fod yn ailgylchadwy.

Mae rhai o'r cynhyrchion mwyaf cyffredin a ddefnyddir yn y diwydiant adeiladu a weithgynhyrchir gan mowldio chwistrellu yn cynnwys fentiau toi, gasgedi rheiliau, caewyr dec, ffenestri a chydrannau ffrâm y drws ac yn y blaen